XVI Gminny Konkurs Ortograficzny- Grodzisk 2014

Praca nad ortografią uczniów, nad budzeniem w nich świadomości ortograficznej jest niewątpliwie trudnym zadaniem, dlatego zorganizowano gminny konkurs ortograficzny.

Konkurs ten odbył się w Szkole Podstawowej
w Grodzisku dnia 18.05.2017 r. Było to już siedemnaste spotkanie mistrzów ortografii w naszej placówce. Adresaci to uczniowie klas III i klas IV- VI szkół gminy Mrozy. Zadaniem uczniów było napisanie dyktand przygotowanych przez organizatorów: panią Hannę Wysocką (dla klas III) i panią Izabelę Goławską (dla klas IV-VI). Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z nauczycieli przybyłych wraz ze swoimi podopiecznymi. Rzetelnie oceniając prace wytypowano zwycięzców:

Klasy III
I miejsce- Magdalena Sabak- Szkoła Podstawowa w Jeruzalu

II miejsce- Karol Zawiska- Szkoła Podstawowa w Jeruzalu

III miejsce- Zuzanna Zawadzka- Szkoła Podstawowa w Grodzisku
– Zuzanna Gromulska- Szkoła Podstawowa w Grodzisku
Klasy IV- VI
I miejsce- Natalia Sęktas- Szkoła Podstawowa w Grodzisku

II miejsce- Angelika Witon- Szkoła Podstawowa w Grodzisku

III miejsce- Weronika Sęktas- Szkoła Podstawowa w Grodzisku

Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, zaś pozostali uczestnicy dostali dyplomy za udział. Zarówno zwycięzcom jak i uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy ponownie za rok.

Izabela Goławska