Udział w projekcie o Powstaniu Warszawskim

Dzięki współpracy ze Stowarzyszenie Odra – Niemen, a w szczególności wolontariuszem Wojtkiem Domańskim, szkoła w Grodzisku wzięła udział w ciekawym projekcie edukacyjnym ,,Powstańcy Warszawscy Bohaterowie młodego pokolenia“. W ramach tego zadania realizowane były trzy elementy programowe – lekcja w szkole, konkurs wiedzy o powstaniu warszawskim, oraz 3-dniowy pobyt laureata konkursu wraz z opiekunem w Warszawie.
Mieliśmy niezwykle szczęście gościć w szkole 26 października 2018 r. dwóch świadków wydarzeń sprzed 74 lat – Powstańców Warszawskich. Naszymi gośćmi byli: pan Witold Cegieła ps. Tolek i pan Stefan Maciąg ps. Kropidło. Bohaterowie mimo sędziwego wieku, zachowali bardzo dobrą pamięć i podjęli się trudnej misji przybliżania młodemu pokoleniu tragizmu wojny, a szczególnie Powstania warszawskiego. Z niezwykłą charyzmą opowiadali młodym słuchaczom o założeniach powstania, jego tragicznym przebiegu i bohaterskich postawach, które zaskakiwały nawet Niemców.
Odpowiadali na pytania uczniów, a na zakończenia wyjaśnili na czym wg nich polega współczesny patriotyzm, jak rozumieć pojęcie ojczyzna. Zaapelowali do wszystkich zebranych aby w swoim życiu zwracali uwagę na tolerancję, szanowali wolność i dbali o niepodległość kraju.

W szkole przeprowadzony został konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim laureatką etapu szkolnego została Marta Komorowska – ucz. kl. VI, która w nagrodę spędziła weekend w Warszawie.

Małgorzata Ptaszyńska