Szkoła Podstawowa w Grodzisku – Bohaterom Września 1939 r.

W dniu 15 września bieżącego roku, w Szkole Podstawowej w Grodzisku obył się uroczysty
apel poświęcony patronowi szkoły – Bohaterom Września 1939 r.

Tego dnia wszyscy
uczniowie przyszli do szkoły w strojach galowych. Na dolnym korytarzu powitała ich
oryginalna dekoracja wykonana zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów ze starszych klas.
Dzieło przedstawiało zniszczoną, palącą się stolicę, na tle której w obecności pocztu
sztandarowego, po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie z klas IV-VI we wzruszającym
montażu słowno-muzycznym przybliżyli nam, jak wyglądał ten tragiczny moment naszej
historii – dzień 1 września 1939 r. Przy wyciu syren i odgłosach bombardowanej stolicy, nagle
rozległ się komunikat o ataku Niemiec na Polskę. Cała społeczność szkolna z przerażeniem
wczuła się w akcję, podczas której pokazane zostały dramaty rozdzielonych rodzin i śmierć
rozstrzeliwanych dzieci. Tragizm sytuacji zawierały także treści wierszy i piosenek
wykonywanych przez szkolnych artystów. Pod koniec występów delegacja uczniów złożyła
kwiaty oraz zapaliła znicz pod pamiątkową tablicą wmurowaną w budynek naszej szkoły.
Dyrektor szkoły Małgorzata Ptaszyńska podziękowała nauczycielom i uczniom występującym
w spektaklu za wspaniałą lekcję historii oraz za emocje, uczucia i wrażenia artystyczne, jakich
doznaliśmy podczas oglądania tej przejmującej sztuki.

Małgorzata Ślązek