Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. odbyło się 4.09. o godz. 9.00.

Zaczęliśmy od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą poległych w obronie Ojczyzny w czasie II. Wojny Światowej, nawiązując tym samym do patrona naszej placówki.

Pani dyrektor Małgorzata Ptaszyńska powitała wszystkich zebranych uczniów, nauczycieli i rodziców, a także obecną na inauguracji zastępcę burmistrza panią Luizę Kowalczyk. W szczególny sposób pani dyrektor odniosła się do najmłodszych- przedszkolaków i zerówkowiczów. Zwróciła uwagę na uczniów kl. I, IV i VII’ którzy jako pierwsze roczniki będą realizować nową podstawę programową w zreformowanej, ośmioklasowej szkole podstawowej. W związku ze zwiększeniem się liczby oddziałów decyzją władz gminy mogliśmy zaadoptować na cele edukacyjne skrzydło starej szkoły, gdzie swoje sale będą miały oddziały przedszkolne. Budynek ten, wybudowany prawie 90 lat temu, został wyremontowany i właściwie dostosowany do potrzeb maluchów. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: zastępca burmistrza pani Luiza Kowalczyk, Małgorzata Ptaszyńska- dyrektor szkoły, przedstawiciel Rady Rodziców- pani Monika Witon, nauczycielka przedszkola- pani Anna Mazurek, pani Mariola Górska – rodzic z przedszkola, przedstawiciel samorządu uczniowskiego – Mateusz Mrozik oraz Julka Sęktas jako reprezentantka przedszkolaków. Pani dyrektor podziękowała władzom gminy za dobre decyzje podejmowane względem naszej placówki oraz okazywane nam wsparcie. Następnie skierowała serdeczne słowa do uczniów i nauczycieli życząc wytrwałości w nauce i pracy oraz satysfakcji z osiągania zamierzonych celów.

Głos zabrała również pani Luiza Kowalczyk, która z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życząc sukcesów dobrej atmosfery i jak najlepszej współpracy.