Kontakt

Adres:
Szkoła Podstawowa w Grodzisku
Grodzisk, ul. Mazowiecka 86
05-320 Mrozy
Telefon/Fax:
(25) 757 41 27
E-mail:
spgrodzisk@gmail.com