Inauguracja roku szkonego 2013/2014

Dnia 2 września 2013 w Szkole Podstawowej w Grodzisku odbyła się inauguracja roku szkolnego 2013/2014. Po mszy świętej odprawionej przez proboszcza parafii Guzew ks. Roberta Długosza uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wzięli udział w uroczystym apelu.

Pani dyrektor Małgorzata Ptaszyńska serdecznie przywitała wszystkich obecnych, a szczególnie najmłodszych uczniów rozpoczynających naukę w klasie I oraz „zerówiaków”i przedszkolaków. Następnie przedstawiła nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz wychowawców klas. Na zakończenie przemówienia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzyła wszystkim zebranym powodzenia, sukcesów i wytrwałości w pracy i nauce.

Po apelu wychowawcy spotkali się ze swoimi podopiecznymi, aby zapoznać wszystkich z planem lekcji oraz życzyć owocnej pracy oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.