Monthly Archive: Październik 2018

Wycieczka do Wilna

100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości stała się okazją do zorganizowania przez Stowarzyszenie Odra -Niemen Oddział Mazowsze Wschodni Patrioci- z którym szkoła współpracuje, wycieczki na Litwę. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie-wolontariusze, wyróżniający się w szkole postawą i aktywnością, chętnie biorący udział w różnych akcjach charytatywnych.