Monthly Archive: Marzec 2015

SZTANDAR SZKOŁY

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodzisku zwracają się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe niezbędne do przeprowadzenia uroczystości związane z nadaniem szkole imienia i zakupem sztandaru.