Yearly Archive: 2012

Dziecięca Akademia Przyszłości

W ramach projektu ,,Dziecięca Akademia Przyszłości- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodzisku 14 listopada 2012 r. mieli możliwość bezpłatnego wyjazdu na wycieczkę do Warszawy.